Overtegnet

Overtegnet er et begrep som brukes når kravet om ny utstedelse av verdipapirer, for eksempel en børsnotering, er større enn antall tilbudte verdipapirer. Når en ny emisjon blir tegnet for mye, kan forsikringsselskaper eller andre finansielle enheter som tilbyr sikkerhet justere prisen oppover eller tilby flere verdipapirer for å gjenspeile den høyere enn forventede etterspørselen.