Overfitting

Overfitting er en modelleringsfeil som oppstår når en funksjon er for nært tilpasset et begrenset sett med datapunkter. Overfitting av modellen har generelt form av å lage en altfor kompleks modell for å forklare særegenheter i dataene som studeres.