Out of the money

“Out of the money” (OTM) er et uttrykk som brukes til å beskrive en opsjonsavtale som bare inneholder ekstrinsisk verdi. Disse alternativene vil ha et delta på mindre enn 50,0. Et OTM-kjøpsopsjon vil ha en innløsningskurs som er høyere enn markedsprisen på den underliggende eiendelen. Alternativt har en OTM salgsopsjon en innløsningspris som er lavere enn markedsprisen på den underliggende eiendelen.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email