Out of the money

“Out of the money” (OTM) er et uttrykk som brukes til å beskrive en opsjonsavtale som bare inneholder ekstrinsisk verdi. Disse alternativene vil ha et delta på mindre enn 50,0. Et OTM-kjøpsopsjon vil ha en innløsningskurs som er høyere enn markedsprisen på den underliggende eiendelen. Alternativt har en OTM salgsopsjon en innløsningspris som er lavere enn markedsprisen på den underliggende eiendelen.