Out of sample

Del av et datagrunnlag i en backtest som er “ukjent” for modellen og hvor den da testes for å validere eller forkaste in sample arbeidet.