Open outcry

Open outcry var en populær metode for å kommunisere handelsordrer i handelshull før 2010. Den verbale kommunikasjonen og håndsignalkommunikasjonen som brukes av handelsmenn på aksje-, opsjons- og futuresbørsene, brukes nå sjelden, erstattet av raskere og mer nøyaktige elektroniske ordresystemer. Signaler og rop på en bestemt måte og sekvens vil formidle handelsinformasjon, intensjoner og aksept i handelsgropene. Open outcry ble også likestilt med pit trading, men begge elektronisk. Oslo Børs benyttet denne metoden frem til innføringen av elektronisk handel på 1990-tallet.