One Touch (OT) opsjon

En opsjon som gir en avtalt utbetaling når kursen på underliggende berøre en på forhånd definert kurs. Deretter opphører opsjonen.