Ombudsmann

En ombudsmann er en tjenestemann, vanligvis utnevnt av regjeringen, som etterforsker klager (vanligvis innlevert av private borgere) mot bedrifter, finansinstitusjoner eller offentlige avdelinger eller andre offentlige enheter, og prøver å løse konflikter eller bekymringer som er reist, enten ved mekling eller ved å komme med anbefalinger.