Oktober-effekten

Oktober-effekten er en oppfattet markedsavvik som aksjer har en tendens til å synke i løpet av oktober måned. Oktobereffekten anses hovedsakelig å være en psykologisk forventning snarere enn et faktisk fenomen, ettersom de fleste statistikker strider mot teorien. Noen investorer kan være nervøse i løpet av oktober fordi datoene for noen store historiske markedskrasj skjedde i løpet av denne måneden.