Økonomisk vekst

Foto: Randy Fath på Unsplash.com. Creative commons

Økonomisk vekst er det aller viktigste når det kommer til valgene den politiske ledelsen i et land tar. For uten vekst i en økonomi, er det ikke mulighet for å bruke mer penger på befolkningen. 

Formelt sett er økonomisk vekst økningen i produksjonen av varer og tjenester i et samfunn, og måles som vekst (i faste priser) i brutto nasjonalprodukt (BNP).

Denne påvirker alt av eiendeler i landet det gjelder, og mest av alt, utviklingen til en nasjons valuta.