Økonomi

Foto: Svein-Magne Tunli - tunliweb.no. Creative Commons

Økonomi er det totale bildet over et område, en nasjon, en samling nasjoner eller verden. Med økonomi mener man den totale mengden produksjon, konsum, omsetning og forvaltning av ressurser.

En økonomi er det store datasettet med aktiviteter for produksjon, forbruk og handel med andre økonomier. Produksjon, forbruk og distribusjon av varer og tjenester brukes til å oppfylle behovene til de som bor og opererer i økonomien, som også kalles et økonomisk system.

En fin måte å bryte ned valgene til lederne av en økonomi, er det makroøkonomiske prinsippet guns and butter, som viser at uansett hvor mye ressurser noen har, så må du prioritere mellom å brødfø en befolkning og beskytte den. Dette er naturligvis kraftig forenklet.