Økonom

Foto: Q000024 (pxhere) Creative Commons

Økonom er en yrkestittel som vanligvis benyttes om personer som har utdanning i samfunnsøkonomi.

I finans er det ofte typisk å gi tittelen til en som jobber i bank, meglerhus eller forvaltningsselskap som skriver makronomiske analyser og gir anbefalinger på handel basert på et globalt makro-perspektiv.

I nyere tid i Norge har slike personer inntatt en slags PR-rolle for norske banker, og uttaler seg veldig ofte i aviser og magasiner om alt innenfor økonomi og næringsliv.