OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en gruppe på 37 medlemsland som diskuterer og utvikler økonomisk og sosial politikk.1 2 OECD-medlemmer er typisk demokratiske land som støtter frie markedsøkonomier.