Odd lot

Et odd lot er et ordresum for et verdipapir som er mindre enn den normale handelsenheten for den aktuelle eiendelen. Odd lots anses å være noe mindre enn standard 100 aksjer for aksjer. Handelsprovisjoner for odde partier er generelt høyere prosentvis enn for standardpartier, siden de fleste meglerforetak har et fast minimums kommisjonsnivå for å gjennomføre slike transaksjoner.