Obligasjonskarakterer

Kredittvurderingsselskaper som Standards & Poors, Moody’s og Fitch Ratings gir karakterer til obligasjoner på en skala. Dette deles inn i investment grade og non-investment grade. I praksis betyr dette lavere og høyere risiko for konkurs hos utsteder av obligasjonene. Hos S&P er karakterene hos investment grade AAA, AA, A, BBB. For non investment grade er det BB, B, CCC, CC, C, R, SD, D og NR. R betyr under regulatorisk oppsyn, SD er delvis konkurs, D er konkurs, NR er ikke ratet. Moody’s bruker formatet Aaa.