NYSE

New York Stock Exchange (NYSE) er en børs i New York City som er den største aksjebaserte børsen i verden, basert på den totale markedsverdien av de børsnoterte verdipapirene. Tidligere drevet som en privat organisasjon, ble NYSE en offentlig enhet 8. mars 2006 etter oppkjøpet av elektronisk børs Archipelago.1 I 2007 førte en fusjon med Euronext, den største børsen i Europa, til etableringen av NYSE Euronext, som senere ble kjøpt opp av Intercontinental Exchange, den nåværende moren til New York Stock Exchange.