Noter

Tillegg til regnskap, som gir forklaringer på oppføringene i regnskapet.