Non-GAAP

Non-GAAP er en alternativ regnskapsmetode som brukes til å måle inntjeningen til et selskap. Mange selskaper rapporterer non-GAAP i tillegg til inntektene sine basert på generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP). Disse proformatallene, som ekskluderer “engangstransaksjoner”, kan noen ganger gi et mer nøyaktig mål på et selskaps økonomiske resultater fra direkte forretningsdrift.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email