Nominee

En nominee er en person eller et firma i hvis navn verdipapirer eller andre eiendommer overføres for å lette transaksjoner mens kunden blir reell eier. En nominee konto er en type konto der en aksjemegler har aksjer som tilhører kunder, noe som gjør det enklere å kjøpe og selge disse aksjene.