Ninja-lån

Et NINJA-lån er en slangbetegnelse for et lån utvidet til en låntaker med lite eller ingen forsøk fra utlåner på å verifisere søkerens evne til å betale tilbake. Det står for “ingen inntekt, ingen jobb og ingen eiendeler.” Mens de fleste långivere krever at lånesøkere skal bevise en stabil strøm av inntekt eller tilstrekkelig sikkerhet, ignorerer et NINJA-lån den verifiseringsprosessen.