Netto aktivaverdi (NAV)

Netto aktivaverdi eller “NAV” til et investeringsselskap er selskapets forvaltningskapital minus dets totale gjeld. For eksempel, hvis et investeringsselskap har verdipapirer og andre eiendeler verdt $ 100 millioner og har forpliktelser på $ 10 millioner, vil investeringsselskapets NAV være $ 90 millioner.