Netting

Netting motregner verdien av flere posisjoner eller betalinger som skal utveksles mellom to eller flere parter.

Dette er typisk noe som forekomme om en mottar både kjøps og salgs-ordre og når en skal beregne åpen interesse.

For banker, meglerhus eller andre med ordreflyt, bidrar netting til å redusere utestående balanse og derved risiko.