Negativ carry

Negativ carry er en tilstand der kostnadene ved å holde en investering eller sikkerhet overstiger inntekten du oppnår mens du holder den. En negativ carry-handel eller -investering er ofte uønsket for profesjonelle porteføljeforvaltere fordi det betyr at investeringen taper penger så lenge hovedverdien av investeringen forblir den samme (eller faller). Imidlertid inngår mange investorer og fagpersoner regelmessig slike forhold der de forventer en betydelig gevinst ved å holde investeringen over tid.