Naturlig hedge

En naturlig hedge er en styringsstrategi som søker å redusere risikoen ved å investere i eiendeler hvis resultat er negativt korrelert. Det kan også implementeres når institusjoner utnytter sine normale driftsprosedyrer, for eksempel hvis de pådrar seg utgifter i samme valuta som inntektene deres genereres og reduserer dermed valutakursrisikoen.