Nasjonalisering

Nasjonalisering refererer til handlinger fra en regjering som tar kontroll over et selskap eller en industri, som vanligvis skjer uten kompensasjon for tap av nettoverdien av beslaglagte eiendeler og potensiell inntekt. Handlingen kan være et resultat av et lands forsøk på å konsolidere makt, harme over utenlandsk eierskap til næringer som representerer betydelig betydning for lokale økonomier eller for å støtte opp sviktende næringer.