NASDAQ

Nasdaq er et globalt elektronisk marked for kjøp og salg av verdipapirer. Nasdaq ble opprettet av National Association of Securities Dealers (NASD) for å gjøre det mulig for investorer å handle verdipapirer på et datastyrt, raskt og gjennomsiktig system, og startet driften 8. februar 1971. Begrepet “Nasdaq” brukes også til å referere til Nasdaq Composite, en indeks på mer enn 3000 aksjer notert på Nasdaq-børsen som inkluderer verdens fremste teknologi- og biotekniske giganter som Apple, Google, Microsoft, Oracle, Amazon og Intel.