Motpart

En motpart er den andre parten som deltar i en finansiell transaksjon, og hver transaksjon må ha en motpart for at transaksjonen skal gjennomføres. Mer spesifikt, må hver kjøper av en eiendel parres med en selger som er villig til å selge og omvendt. For eksempel vil motparten til en opsjonskjøper være en opsjonsskribent. For enhver full handel kan flere motparter være involvert (for eksempel blir et kjøp på 1000 aksjer fylt av ti selgere på 100 aksjer hver).