Moral hazard

Moralsk fare kan eksistere når en part i en kontrakt kan ta risiko uten å måtte lide konsekvenser.