Momentum

Momentum er hastigheten på akselerasjonen til et verdipapirs pris eller volum – det vil si hastigheten prisen endres på. Enkelt sagt, det refererer til endringshastigheten på prisbevegelser for en bestemt eiendel og er vanligvis definert som en kurs. I teknisk analyse betraktes momentum som en oscillator og brukes til å identifisere trender.