MMT

Modern Monetary Theory, MMT, har tatt den økonomiske verden med storm. Det er en makroøkonomisk teori som beskriver valuta som et offentlig monopol og arbeidsledighet som bevis på at en valutemonopolist begrenser for mye tilbudet av finansielle eiendeler som trengs for å betale skatt og tilfredsstille sparebehov. I praksis betyr det subsidier og pengetrykking til evig tid.