Misery-indeksen

Tilsvarende summen av inflasjonen og arbeidsledigheten, ble den opprinnelige elendighetsindeksen popularisert på 1970-tallet som et mål på Amerikas økonomiske helse under en presidentperiode.