Millenium Management

Multistrategi hedgefond grunnlagt i 1989 av Israel (Izzy) Englander og Ronald Shear. Fondet hadde en startkapital på $35 millioner. Fondet forvalter idag $42 milliarder og har kontorer i New York, London, Singapore, Geneve, Hong Kong, Tokyo og Greenwich. Millenium har i underkant av 3000 ansatte og rundt 200 uavhengige forvaltningsteam som rekruteres utenfra. Felles for teamene er at de er underlagt strenge risikoparametre. Taper man 4% av den tildelte kapitalen, halveres tildelingen. Taper man 4% av gjenstående tildeling er man ferdig i Millenium. Takket være diversifiseringen som de uavhengige forvaltningsteamene står for og den strenge risikokontrollem har Millenium hatt en annualiserte avkastning siden oppstart ligger på 25%, med et svært lavt standardavvik.