Mikroøkonomi

Mikroøkonomi er samfunnsvitenskapen som studerer implikasjonene av insentiver og beslutninger, spesielt om hvordan de påvirker utnyttelse og fordeling av ressurser. Mikroøkonomi viser hvordan og hvorfor forskjellige varer har forskjellige verdier, hvordan enkeltpersoner og bedrifter driver og drar nytte av effektiv produksjon og utveksling, og hvordan enkeltpersoner best koordinerer og samarbeider med hverandre. Generelt gir mikroøkonomi en mer fullstendig og detaljert forståelse enn makroøkonomi.