MiFID II

MiFID II er et lovgivningsmessig rammeverk innført av EU (EU) for å regulere finansmarkedene i blokken og forbedre beskyttelsen for investorer. Målet er å standardisere praksis i hele EU og gjenopprette tilliten til industrien, spesielt etter finanskrisen i 2008. En revidert versjon av den opprinnelige MiFID, den rullet ut 3. januar 2018, mer enn seks år etter at EU-kommisjonen, EUs utøvende myndighet, vedtok et lovgivningsforslag for det.