Middle office

Middle office er avdelingen i et finansselskap, investeringsbank eller hedgefond som sitter mellom front- og bakkontoret. Den styrer vanligvis risiko og beregner fortjeneste og tap. Det er generelt også ansvarlig for informasjonsteknologi.