Michael Milkin

Michael Milken er en filantrop og nåværende leder for en ideell tenketank som heter Milken Institute1. Milken var administrerende direktør i investeringsbanken Drexel Burnham Lambert i løpet av 1980-tallet og brukte søppelobligasjoner med høy avkastning til bedriftsfinansiering og fusjoner og oppkjøp. Milken samlet en enorm personlig formue og ble tiltalt i 1989 av en føderal storjury og til slutt tilbrakte nesten to år i fengsel etter å ha erkjent seg skyldig i anklager om verdipapirbedrageri. Mens han er kreditert for å grunnlegge det høye avkastningsmarkedet, ble han utestengt for livet fra verdipapirindustrien. 18. februar 2020 ga president Trump ham full frifinnelse.