Melt up

En melt up er en dramatisk og uventet forbedring i investeringsytelsen til en eiendel eller aktivaklasse, drevet delvis av en storm av investorer som ikke vil gå glipp av veksten, snarere enn av grunnleggende forbedringer i økonomien. Gevinst som en smelting skaper, anses å være upålitelige indikasjoner på retningen markedet til slutt er på vei. Melt ups går ofte foran smeltedowns.