Matching engine

Den fysiske børsen hvor kjøper og selger “matches”. Denne ligger typisk ikke i samme bygning som børsbygningen, men på et datasenter. Den kan ligge i andre land.