Market Profile

Et analyseverktøy basert på kurs- og volumdata utviklet av Chicago pit-trader Peter (Pete) Steidlmayer. Steidlmayer tilbragte over 25 år som trader på børsgulvene i Chicago. Den opprinnelige Market Profile hadde kun kursdata og metoden for organisering av data ga Steidlmayer innsikt i aktiviteten til langsiktigeinvestorer og kortsiktige tradere. Market Profile deler markedet opp i 30 minutters segmenter. Kombinasjonen av tid og kursbevegelse gir innsikt i om et marked er i balanse, ferd med å bryte til nye nivåer eller har en høy sannsynlighet for å korrigere. Steidlmayer skrev flere bøker om denne type analyse og i 1985 inngikk han et samarbeid med Chicago Board of Trade (CBOT) om distribusjon av data i denne formen. Opprinnelig var Market Profile kun tilgjengelig i realtid hos informasjonsplattformen CQS, mens den nå er tilgjengelig hos de store tilbyderne som Bloomberg og Reuters. Market Profile organiserer markedsutviklingen i gjenkjennelige statistsiske distribusjoner og tilhørende sannsynligheter.