Market maker

Et finansforetak som forplikter seg til å stille kontinuerlige kjøps- og salgskurser på et antall aktiva. Markedsplassene stiller krav om maksimum spread mellom kjøps- og salgskursen og hvilket minimumvolum som må være bak hver pris.