Markedsordre

En markedsordre er en forespørsel fra en investor – vanligvis gjennom en megler eller meglingstjeneste – om å kjøpe eller selge et verdipapir til den beste tilgjengelige prisen i det nåværende markedet. Det er allment ansett som den raskeste og mest pålitelige måten å gå inn i eller ut av en handel, og gir den mest sannsynlige metoden for å komme raskt inn eller ut av en handel. For mange store likvide aksjer fylles markedsordrene nesten umiddelbart.