Mark to model

Mark-to-Model refererer til praksisen med å prise en posisjon eller portefølje til priser som er bestemt av økonomiske modeller, i motsetning til å la markedet bestemme prisen. Ofte er bruk av modeller nødvendig der et marked for det finansielle produktet ikke er tilgjengelig, for eksempel med komplekse finansielle instrumenter.