Mark to market

Mark to market (MTM) er en metode for å måle virkelig verdi på kontoer som kan svinge over tid, for eksempel eiendeler og forpliktelser. Mark to market har som mål å gi en realistisk vurdering av institusjonens eller selskapets nåværende økonomiske situasjon basert på dagens markedsforhold.