Margin

Margin er pengene som lånes fra et meglerfirma for å kjøpe en investering. Det er forskjellen mellom den totale verdien av verdipapirer som holdes på en investors konto og lånebeløpet fra megleren. Å kjøpe på margin er handlingen med å låne penger for å kjøpe verdipapirer. Praksisen inkluderer å kjøpe en eiendel der kjøperen kun betaler en prosentandel av eiendelens verdi og låner resten fra banken eller megleren. Megleren fungerer som utlåner og verdipapirene på investorens konto fungerer som sikkerhet.