Margin call

En margin call skjer når verdien av en investormarginkonto faller under meglerens nødvendige beløp. En investormarginkonto inneholder verdipapirer kjøpt med lånte penger (vanligvis en kombinasjon av investorens egne penger og penger lånt fra investormegleren). En marginkallelse refererer spesifikt til en meglers krav om at en investor legger inn ekstra penger eller verdipapirer på kontoen, slik at de bringes opp til minimumsverdien, kjent som vedlikeholdsmargin.