Managed account

En managed account er en investeringskonto som eies av en enkelt investor, enten av en institusjonell investor eller en individuell eller privat investor. En profesjonell pengeforvalter, ansatt av investoren, fører tilsyn med kontoen. Bevæpnet med skjønnsmessig autoritet over kontoen, tar denne dedikerte forvalteren aktivt investeringsbeslutninger som er relevante for den enkelte, med tanke på kundens behov og mål, risikotoleranse og aktiva størrelse.