Makroøkonomi

Makroøkonomi er en gren av økonomien som studerer hvordan en generell økonomi – markedet eller andre systemer som opererer i stor skala – oppfører seg. Makroøkonomi studerer økonomiske fenomener som inflasjon, prisnivå, økonomisk vekst, nasjonalinntekt, bruttonasjonalprodukt (BNP) og endringer i arbeidsledighet.