M&A

Fusjoner og oppkjøp (M&A) er et generelt begrep som brukes til å beskrive konsolidering av selskaper eller eiendeler gjennom ulike typer finansielle transaksjoner, inkludert fusjoner, oppkjøp, konsolideringer, anbudstilbud, kjøp av eiendeler og ledelseskjøp.