M1, M2 og M3

M1 er pengemengden som består av fysisk valuta og mynt, etterspørselsinnskudd, reisesjekker, andre kontrollerbare innskudd og omsettelige ordrer for uttakskontoer. M2 er en beregning av pengemengden som inkluderer alle elementene i M1 så vel som “nær penger.” Dette betyr sparepenger, pengemarkedspapirer, verdipapirfond og andre tidsinnskudd. M3 er et mål på pengemengden som inkluderer M2, samt store tidsinnskudd, institusjonelle pengemarkedsfond, kortsiktige gjenkjøpsavtaler (repo) og større likvide midler.