LTCM

Long Term Capital Management ble stiftet i 1994 og var i 1998 verden største hedgefond målt etter AUM. Blant eierne var Nobelprisvinnerne Myron Scholes og Bob Merton. LTCM hadde en belåning på 30:1 (lånte $30 for hver $1 i egenkapital). Med $4.7 milliarder i egenkapital hadde LTCM en balanse på totalt $129 milliarder da fondet imploderte under Russlandskrisen i 1998. Bill Donahue i NY Federal Reserve tvang bankene som hadde lånt fondet penger til å organisere avviklingen. Ingen statlige midler ble benyttet.