Long/short fond

Et long/short fond er en type aksjefond eller hedgefond som tar både lange og korte posisjoner i investeringer, typisk fra et bestemt markedssegment. Disse fondene bruker ofte flere alternative investeringsteknikker som gearing, derivater og korte posisjoner for å kjøpe relativt undervurderte verdipapirer og selge overvurderte.